ARMES DE CONCURS

S'ha publicat al BOE de data 16 de febrer de 2022 l'Ordre INT/96/2022, d'11 de febrer, per la qual es determinen les armes que, emparades amb llicència d'armes «F», són considerades de concurs.A l'annex d'aquesta Ordre s'especifiquen les dimensions i les característiques que han de reunir les armes per ser...