El TIR ESPORTIU DE BARCELONA és una entitat privada constituïda el 18 de maig de 1982, sent legal continuadora, a tots els efectes, de la Federació de Barcelona de ‘Tir Olímpic Espanyol (Tir de Precisió) i de l’anterior Tir Nacional, fundat en 1905. és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar que té com a objectiu principal el foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense ànim de lucre. L’activitat esportiva de l’entitat és de caràcter federat.

Tenim com a principal activitat esportiva la pràctica del Tir Olímpic en les modalitats de precisió existents i reconegudes per la Federació Catalana de Tir Olímpic i la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic.

El funcionament de la nostra entitat es regeix per principis democràtics i representatius, residint la seva sobirania plena en l’Assemblea General de Socis.

La nostra associació es regeix per la Llei de l’esport vigent, de les entitats esportives de Catalunya, per altres disposicions legals que l’afectin, així com també pels nostres Estatuts i reglaments de règim interior aprovats per l’Assemblea General de Socis. També són d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana a la qual estem afiliats.

Reial ordre del mèrit esportiu

El 8 d’Abril de 2009 el President de Consell Superior d’Esports i Vicecanceller de la Real Ordre al Mèrit Esportiu D. Jaime Lissavetzky Díez, ens va concedir l’ingrés en la Real Ordre de  el Mèrit Esportiu en la categoria de Placa de Bronze de conformitat amb el article 5º.2 de el Reial Decret 1523/1982 de 18 de Juny pel qual es crea la Reial Ordre de l’Mèrit Esportiu i de l’article 16º.3 de l’Ordre de 24 de Setembre de 1982 que aprova el Reglament de la mateixa i en atenció als mèrits, circumstàncies i contribució a l’esport que concorren en la nostra associació. La Reial Ordre de el Mèrit Esportiu és un dels màxims guardons que es pot atorgar dins de l’esport espanyol.

El 22 d’abril de 2009 a les instal·lacions de el Consell Superior d’Esports nostre president D. Julián García Antón, va rebre en un solemne acte presidit per SSMM els Reis Joan Carles I i Sra., Sofia, l’esmentada distinció.

Podeu accedir al diploma clicant aquí

Nous Socis

Si estàs interessat en ser soci de la nostra entitat, què millor lloc que aquí per saber els requisits necessaris i poder començar a tramitar la teva admissió com a associat Online.

En el nostre Club trobaràs quatre tipus diferents de socis dins dels quals hi haurà el teu.

Vols unir-te a el club?

Ara Online!