Reglament de règimen interior

estatuts

PROTOCOL PER A LA PREVENCIO I ACTUACIO DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAO DE SEXE EN EL TIR ESPORTIU DE BARCELONA

PROTOCOL DE SEGURETAT PER A MENORS I ADOLESCENTS