S’ha publicat al BOE de data 16 de febrer de 2022 l’Ordre INT/96/2022, d’11 de febrer, per la qual es determinen les armes que, emparades amb llicència d’armes «F», són considerades de concurs.

A l’annex d’aquesta Ordre s’especifiquen les dimensions i les característiques que han de reunir les armes per ser considerades armes de concurs.

El text complet d’aquesta Ordre del Ministeri de l’Interior, INT/96/2022, es pot consultar a l’enllaç següent

Orden INT/96/2022