ARMES OLÍMPIQUES

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames i Juniors Masc. i Juniors Fem. 

Arma: Carabina lliure de petit calibre 22 LR

Tirs: 40 trets en posició de genoll, 40 trets en posició d’estesa i 40 trets en posició de peu

Durada: 2 hores i 45 minuts (amb blanc electrònic), 3 hores 15 minuts (amb blanc de paper).

Distància: 10 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Junior Masc. i Fem. i Parelles Mixtes

Arma: Carabina d’aire comprimit o CO2, calibre 4,5

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 15 minuts (amb blanc electrònic.), 1 hora i 30 minuts (amb blanc de paper.)

Distància: 25 metres, sobre 5 blancs

Categories: Seniors, Veterans i Juniors Masc.

 Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 60 trets en dues entrades de 30 trets

Cada entrada consta de sis sèries de cinc trets, un sobre cadascuna dels 5 blancs:

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 8 segons

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 6 segons

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 4 segons

Distància: 25 metres

Categories: Dames, Junior Fem. 

Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 5 minuts En la sèrie de tir ràpid el tirador disposa de 3 segons per efectuar cada tret, el blanc giratori s’oculta 7 segons entre cada tret.

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Junior Masc. i Fem. i Parelles Mixtes

Arma: Pistola d’aire comprimit o CO2, calibre 4,5

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 15 minuts (amb blanc electrònic.), 1 hora i 30 minuts (amb blanc de paper.)

ARMES HISTÒRIQUES

Aquesta modalitat es compon de proves en les que s’utilitzen armes d’origen o rèpliques que representen els diversos sistemes d’encesa (metxa, pedra foguera o percussió). Les armes, curtes o llargues, utilitzen únicament pólvora negra.

ARMA CURTA

S’efectuen 13 trets a una distància de 25 metres, en posició de peu sobre els blancs ISSF de pistola per a 50 metres. Els deu millors impactes puntuen per a la classificació. Les armes utilitzades són la pistola d’pedra foguera o percussió i els revòlvers de percussió, sobre els blancs ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola, lliure, de percussió, d’un sol tret (original i rèplica), estriada, qualsevol calibre, posició de peu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Revòlvers de percussió lliures (només rèpliques), canó estriat, posició de peu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Revòlvers de percussió lliures (només originals), canó estriat, posició de peu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola, lliure, de pedra foguera i ànima llisa, d’un sol tret (original i rèplica). Calibre mínim 11 mm, posició de peu, distància de 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola de metxa lliure (original i rèplica), canó d’ànima llisa i qualsevol calibre en les d’estil japonès, posició de peu, distància de 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Arma curta lliure (pistola o revòlver), original o rèplica, calibre superior a 9 mm, utilitza cartutxos carregats únicament amb pólvora negra, posició de peu, distància 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres

Arma curta lliure (pistola o revòlver). Posició de peu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

ARMA LlARGA (Blanc Fix)

La distància de tir és de 50 o 100 metres. Les armes utilitzades són fusells o carrabines de canó llis o ratllat, de percussió, de pedra foguera o metxa, segons les proves.

Qualsevol mosquet de metxa, pedra foguera o rifle de percussió (original o rèplica), posició de peu, distància de 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Mosquet militar de pedra foguera i ànima llisa (original o rèplica), canó llis, posició de peu, distància de 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres.

Mosquet de metxa lliure d’ánima llisa de qualsevol calibre en classificació rèplica. Posició de peu, distància de 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres

Mosquet de metxa de suport a galta, ànima llisa, de qualsevol calibre en classificació original. Mosquet de metxa lliure d’ánima llisa de qualsevol calibre en classificació rèplica. Posició de genolls, distància 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres.

Fusell lliure d’espurna, qualsevol calibre. Posició de peu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Rifle militar de percussió de calibre superior a 13,5 mm (531). Posició de peu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Arma llarga lliure, original o rèplica. S’admeten tots els cartutxos concebuts en el seu origen per pólvora negra, excloent qualsevol altre. Encara que en la seva època van existir armes de l’calibre .22 anul·lar de pólvora negra, no està permès el seu ús en aquestes competicions. Posició de peu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

RECORREGUTS DE TIR

Aquesta modalitat és una de les més completes pel que fa a tir esportiu es refereix. A nivell internacional se la coneix com IPSC (International Practical Sooting Confederation). La seva màxima, basada en les lletres DVC, de l’Latin Diligentia, Vis, Celeritas (Precisió, Potència, Velocitat) la defineix a la perfecció.

 A diferència d’altres modalitats, en aquesta cal combinar velocitat i precisió a més de controlar la potència de les armes per resoldre els diferents reptes que es plantegen en una competició. El tirador també ha d’utilitzar el seu enginy per plantejar l’estratègia adequada en cada un dels exercicis. No oblidem que cada exercici és diferent i per tant cada plantejament també.

 Tot el que s’ha dit anteriorment fa que aquesta modalitat sigui dinàmica i divertida, alhora que molt exigent. 

Dins d’aquesta modalitat hi ha diferents divisions:

Són armes de sèrie a les quals no se’ls permet cap modificació. A més, han d’aparèixer en el llistat d’armes de producció d’IPSC.

Són armes de Producció a les quals se’ls permet incorporar un visor electrònic a la corredora.

Són armes a les que se’ls permet modificar empunyadura alleugerir corredissa incorporar magwells, cinta antilliscant, aletes d’assegurança sobredimensionades, etc.

 La pistola, amb el carregador inserit i el martell muntat, ha de cabre en una caixa de 225mm X 150mmX45mm. No estan permesos frens de boca ni canons híbrids, tampoc es permeten mires electròniques.

Bàsicament són pistoles d’Estàndard però han de tenir l’armadura metàl·lica i la seva aparença de ser similar a un Colt 1911. Ademas els carregadors seran monohilera.

En aquesta divisió es permet tot el que es permet en la divisió de Standar i, a més, es permeten frens de boca, canons híbrids, mires electròniques etc. Els carregadors tenen una longitud màxima de 170mm.

En aquesta divisió no estan permesos els compensadors ni les mires electròniques. No té límit en la capacitat de l’tambor

ARMAS ESPORTIVAS

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 60 trets en 3 sèries de 20 trets

Durada: 4 sèries de 5 trets en 150 segons, 4 sèries de 5 trets en 20 segons i 4 sèries de 5 trets en 10 segons

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Revòlver o pistola calibre 32, 38 i 9 mm

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 5 minuts. En la sèrie de tir ràpid el tirador disposa de 3 segons per efectuar cada tret, el blanc giratori s’oculta 7 segons entre cada tret.

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Pistola de producció normalitzada de calibre 9 mm

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 150 segons. Cada sèrie de tir ràpid en 20 segons

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames i Juniors Masc. i Fem

Arma: Carabina lliure de petit calibre 22 LR

Tirs: 60 trets

Durada: 50 minuts (amb blanc electrònic.), 1 hora (amb blanc de paper.)

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans i Juniors

Arma: Pistola Lliure calibre 22 LR

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 30 minuts (amb blanc electrònic.), 1 hora i 45 minuts (amb blanc de paper.)

ALTA PRECISIÓ

Aquesta modalitat, prèvia acceptació de el Consell Superior d’Esports al febrer de 1996, va ser incorporada per la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic (RFEDETO) a les seves activitats esportives amb el nom d’Alta Precisió (Bench Rest). Aquesta especialitat es regeix pels reglaments tècnics i altres disposicions que estableix la World Benchrest Shooting Federation (WBSF), l’única representació a Espanya ostenta la RFEDETO. 

La modalitat de Bench Rest o tir recolzat d’alta precisió va néixer als Estats Units a mitjan el segle XX.

 Per tal de fomentar la modalitat d’Alta Precisió però amb calibres petits (22LR), el 2014 la RFEDETO es va adherir a la World Rimfire and Air Benchrest Federation (WRABF), incorporant, també, les modalitats d’aire comprimit.

Distància: 50 metres

Categories: Varmint Pesat, Lleuger i Stock. 

Arma: Carabina lliure .22 de percussió anular, tant de forrellat com semiautomàtiques. 

-Stock: carabina que disposin d’un mecanisme de tret segur accionat manual el pes, incloses muntura i visor, no excedeixi de 3.855 gr i amb un visor limitat a 6,5 ​​augments. Els pesos addicionals en el canó, estabilitzadors i accessoris a l’canó, no estan permesos

-Lleuger: carabina que disposin d’un mecanisme de tret segur accionat manual el pes, incloses muntura i visor, no excedeixi de 4.472 gr. Pot fer-se qualsevol modificació a la carabina i utilitzar qualsevol visor.

 -Pesado: carabina que disposin d’un mecanisme de tret segur accionat manual el pes, incloses muntura i visor, no excedeixi de 6.803 gr. Pot fer-se qualsevol modificació a la carabina i utilitzar qualsevol visor.

 Suports: Les carrabines hauran disparar recolzades en saquets farcits de sorra que es puguin adaptar a el contorn de la carabina, però que no tinguin configurada la forma de la mateixa, fent servir un davanter i un altre darrere. 

Tirs: 25 trets, un a cadascuna de les dianes que conformen el blanc

Durada: Cada sèrie s’ha de fer en el temps màxim de 20 minuts.

Distància: 25 metres

Categories: Varmint Pesat i Lleuger. 

Arma: Carabina d’Aire de calibre .177, 0.20 i 0.22.

 -Lleuger: carabina que disposin d’un mecanisme de tret segur accionat manual i mecànicament (inclusivament disparadors electrònics) el pes, incloses muntura i visor, no excedeixi de 4.472 gr. La potència màxima permesa és de 16,27 joules.

 -Pesado: carabina que disposin d’un mecanisme de tret segur accionat manual i mecànicament (inclusivament disparadors electrònics) el pes, incloses muntura i visor, no excedeixi de 6.803 gr. La potència màxima permesa és de 24 juliols. 

Suports: Les carrabines hauran disparar recolzades en saquets farcits de sorra que es puguin adaptar a el contorn de la carabina, però que no tinguin configurada la forma de la mateixa, fent servir un davanter i un altre darrere.

 Tirs: 25 trets, un a cadascuna de les dianes que conformen el blanc

Durada: Cada sèrie s’ha de fer en el temps màxim de 20 minuts.

Nous Socis

Si estàs interessat en ser soci de la nostra entitat, què millor lloc que aquí per saber els requisits necessaris i poder començar a tramitar la teva admissió com a associat Online. 

En el nostre Club trobaràs quatre tipus diferents de socis dins dels quals hi haurà el teu.

Vols unir-te a el club?

Ara Online!