ARMES OLÍMPIQUES

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Juniors Masc. i Juniors Fem.

Arma: Carrabina lliure de petit calibre 22 LR

Tirs: 20 trets en posició de genoll, 20 trets en posició d’estés i 20 trets en posició dempeus

Durada: 1 hores i 30 minuts (blanc electrònic), 2 hores (blanc de paper).

Distància: 10 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Junior Masc. i Fem. i Parelles Mixtes

Arma: Carrabina d’aire comprimit o CO2, calibre 4,5

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 15 minuts (blanc electrònic.), 1 hora i 30 minuts (blanc de paper.)

Distància: 25 metres, sobre 5 blancs

Categories: Seniors, Veterans i Juniors Masc.

Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 60 trets en dues entrades de 30 trets

Cada entrada consta de sis sèries de cinc trets, un tret sobre cadascun dels 5 blancs:

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 8 segons

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 6 segons

–    2 sèries de 5 trets efectuats en 4 segons

Distància: 25 metres

Categories: Dames, Junior Fem.

Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 5 minuts. En la sèrie de tir ràpid el tirador disposa de 3 segons per efectuar cada tret. El blanc giratori s’oculta 7 segons entre cada tret.

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Junior Masc. i Fem. i Parelles Mixtes

Arma: Pistola d’aire comprimit o CO2, calibre 4,5

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 15 minuts (blanc electrònic.), 1 hora i 30 minuts (blanc de paper.)

ARMES HISTÒRIQUES

Aquesta modalitat es compon de proves en les que s’utilitzen armes originals o rèpliques que representen els diversos sistemes d’encesa (metxa, pedra foguera o percussió). Les armes, curtes o llargues, utilitzen únicament pólvora negra.

ARMA CURTA

S’efectuen 13 trets a una distància de 25 metres, en posició dempeu sobre els blancs ISSF de pistola per a 50 metres. Els deu millors impactes puntuen per a la classificació. Les armes utilitzades són la pistola de pedra foguera o percussió i els revòlvers de percussió, sobre els blancs ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola, lliure, de percussió, d’un sol tret (original i rèplica), estriada, qualsevol calibre, posició dempeu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Revòlvers de percussió lliures (només rèpliques), canó estriat, posició dempeu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Revòlvers de percussió lliures (només originals), canó estriat, posició dempeu, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola, lliure, de pedra foguera i ànima llisa, d’un sol tret (original i rèplica). Calibre mínim 11 mm, posició dempeu, distància de 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Pistola de metxa lliure (original i rèplica), canó d’ànima llisa i qualsevol calibre en les d’estil japonès, posició dempeu, distància de 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Arma curta lliure (pistola o revòlver), original o rèplica, calibre superior a 9 mm, utilitza cartutxos carregats únicament amb pólvora negra, posició dempeu, distància 25 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres

Arma curta lliure (pistola o revòlver). Posició dempeu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

ARMA LlARGA (Blanc Fix)

La distància de tir és de 50 o 100 metres. Les armes utilitzades són fusells o carrabines de canó llis o ratllat, de percussió, de pedra foguera o metxa, segons les proves.

Qualsevol mosquet de metxa, pedra foguera o rifle de percussió (original o rèplica), posició dempeu, distància de 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Mosquet militar de pedra foguera i ànima llisa (original o rèplica), canó llis, posició dempeu, distància de 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres.

Mosquet de metxa lliure d’ánima llisa de qualsevol calibre en classificació rèplica. Posició dempeu, distància de 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres

Mosquet de metxa de suport a galta, ànima llisa, de qualsevol calibre en classificació original. Mosquet de metxa lliure d’ànima llisa de qualsevol calibre en classificació rèplica. Posició de genolls, distància 50 metres, blanc francès de fusell militar per a 200 metres.

Fusell lliure d’espurna, qualsevol calibre. Posició dempeu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Rifle militar de percussió de calibre superior a 13,5 mm (531). Posició dempeu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

Arma llarga lliure, original o rèplica. S’admeten tots els cartutxos concebuts en el seu origen per pólvora negra, excloent qualsevol altre. Encara que en la seva època van existir armes de calibre .22 anul·lar de pólvora negra, no està permès el seu ús en aquestes competicions. Posició dempeu, distància 50 metres, blanc ISSF de pistola per a 50 metres.

RECORREGUTS DE TIR

Aquesta modalitat és una de les més completes pel que fa a tir esportiu. A nivell internacional se la coneix com IPSC (International Practical Shooting Confederation). La seva màxima, basada en les lletres DVC, del llatí “Diligentia, Vis, Celeritas” (Precisió, Potència, Velocitat) la defineix a la perfecció.

A diferència d’altres modalitats, en aquesta cal combinar velocitat i precisió, a més de controlar la potència de les armes per resoldre els diferents reptes que es plantegen en una competició. El tirador també ha d’utilitzar el seu enginy per plantejar l’estratègia adequada en cada un dels exercicis. No oblidem que cada exercici és diferent i per tant cada plantejament també.

Tot el que s’ha dit anteriorment fa que aquesta modalitat sigui dinàmica i divertida, alhora que molt exigent.

Dins d’aquesta modalitat hi ha diferents divisions:

Són armes de sèrie sobre les quals no es permet cap modificació. A més, han de constar en el llistat d’armes de producció d’IPSC.

Són armes de Producció sobre les quals es permet incorporar un visor electrònic a la corredissa.

Són armes sobre les quals es permet modificar l’empunyadura, alleugerir corredissa, incorporar “magwells”, cinta antilliscant, aletes de seguretat sobredimensionades, etc.

 La pistola, amb el carregador inserit i el martell muntat, ha de caber en una caixa de 225mmX150mmX45mm. No estan permesos frens de boca, canons híbrids ni mires electròniques.

Bàsicament són pistoles d’estàndard però han de tenir l’armadura metàl·lica i la seva aparença ha de ser similar a un Colt 1911. A més a més, els carregadors seran monofilera.

En aquesta divisió es permet tot el que es permet en la divisió d’estandard i, a més, es permeten frens de boca, canons híbrids, mires electròniques etc. Els carregadors tenen una longitud màxima de 170mm.

En aquesta divisió no estan permesos els compensadors ni les mires electròniques. No té límit en la capacitat del tambor

ARMES ESPORTIVES

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Pistola calibre 22 LR

Tirs: 60 trets en 3 sèries de 20 trets

Durada: 4 sèries de 5 trets en 150 segons, 4 sèries de 5 trets en 20 segons i 4 sèries de 5 trets en 10 segons

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Revòlver o pistola calibre 32, 38 i 9 mm

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 5 minuts. En la sèrie de tir ràpid el tirador disposa de 3 segons per efectuar cada tret. El blanc giratori s’oculta 7 segons entre cada tret.

Distància: 25 metres

Categories: Sèniors i Veterans

Arma: Pistola de producció normalitzada de calibre 9 mm

Tirs: 30 trets a precisió en 6 sèries de 5 trets i 30 trets a tir ràpid en 6 sèries de 5 trets

Durada: Cada sèrie de precisió en 150 segons. Cada sèrie de tir ràpid en 20 segons

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans, Dames, Juniors Masc. i Fem

Arma: Carrabina lliure de calibre 22 LR

Tirs: 60 trets

Durada: 50 minuts (blanc electrònic.), 1 hora (blanc de paper.)

Distància: 50 metres

Categories: Seniors, Veterans i Juniors

Arma: Pistola Lliure calibre 22 LR

Tirs: 60 trets

Durada: 1 hora i 30 minuts (blanc electrònic), 1 hora i 45 minuts (blanc de paper)

ALTA PRECISIÓ

Aquesta modalitat, prèvia acceptació del Consell Superior d’Esports al febrer de 1996, va ser incorporada per la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic (RFEDETO) a les seves activitats esportives amb el nom d’Alta Precisió (Bench Rest). Aquesta especialitat es regeix pels reglaments tècnics i altres disposicions que estableix la World Benchrest Shooting Federation (WBSF). La representació a Espanya l’ostenta la RFEDETO.

La modalitat de Bench Rest o tir recolzat d’alta precisió va néixer als Estats Units a mitjans el segle XX.

Per tal de fomentar la modalitat d’Alta Precisió però amb calibres petits (22LR), al 2014 la RFEDETO es va adherir a la World Rimfire and Air Benchrest Federation (WRABF), incorporant, també, les modalitats d’aire comprimit.

Distància: 50 metres

Categories: Varmint Pesat, Lleuger i Stock.

Arma: Carrabina lliure .22 de percussió anular, tant de forrellat com semiautomàtiques.

-Stock: carrabina que disposi d’un mecanisme de tret segur, accionat manuament. El pes, incloses muntura i visor, no pot excedir de 3.855 gr i amb un visor limitat a 6,5 ​​augments. Els pesos addicionals en el canó, estabilitzadors i accessoris al canó, no estan permesos

-Lleuger: carrabina que disposi d’un mecanisme de tret segur, accionat manualment. El pes, incloses muntura i visor, no pot excedeixi de 4.472 gr. Pot fer-se qualsevol modificació a la carrabina i utilitzar qualsevol visor.

-Pesat: carrabina que disposi d’un mecanisme de tret segur, accionat manualment. El pes, incloses muntura i visor, no excedir de 6.803 gr. Pot fer-se qualsevol modificació a la carrabina i utilitzar qualsevol visor.

Suports: Les carrabines hauran disparar recolzades en saquets farcits de sorra que puguin adaptar-se al contorn de la carrabina, però que no tinguin configurada la forma de la mateixa, fent servir un davanter i un altre darrere.

Tirs: 25 trets, un a cadascuna de les dianes que conformen el blanc

Durada: Cada sèrie s’ha de fer en el temps màxim de 20 minuts.

Distància: 25 metres

Categories: Varmint Pesat i Lleuger.

Arma: Carrabina d’Aire de calibre .177, 0.20 i 0.22.

-Lleuger: carrabina que disposi d’un mecanisme de tret segur, accionat manualment i mecànica (incloent disparadors electrònics). El pes, inclosos muntura i visor, no pot excedir de 4.472 gr. La potència màxima permesa és de 16,27 joules.

-Pesat: carrabina que disposi d’un mecanisme de tret segur, accionat manualment i mecànica (incloent disparadors electrònics). El pes, inclosos muntura i visor, no pot excedir de 6.803 gr. La potència màxima permesa és de 24 joules.

Suports: Les carrabines hauran  de disparar recolzades en saquets farcits de sorra que es puguin adaptar al contorn de la carrabina, però que no tinguin configurada la forma de la mateixa, fent servir un davanter i un altre darrere.

Tirs: 25 trets, un a cadascuna de les dianes que conformen el blanc

Durada: Cada sèrie s’ha de fer en el temps màxim de 20 minuts.

Nous Socis

Si estàs interessat en ser soci de la nostra entitat, què millor lloc que aquí per saber els requisits necessaris i poder començar a tramitar la teva admissió com a associat.

En el nostre Club trobaràs quatre tipus diferents de socis dins dels quals hi haurà el teu.

Vols unir-te a el club?

Ara Online!