ACCÉS A LES GALERIES

Seguint les directrius dictades per les autoritats sanitàries (SLT/3590/2021 de 23 de desembre), l'aforament de les galeries del Club queda fixat al 70%. Galeria de 10 m En aquesta galeria, segons indica l'apartat 4.5, subapartat 2 de la resolució, “En les activitats esportives a interiors és obligatori l'ús de mascareta”...