ARMES DE CONCURS

S'ha publicat al BOE de data 16 de febrer de 2022 l'Ordre INT/96/2022, d'11 de febrer, per la qual es determinen les armes que, emparades amb llicència d'armes «F», són considerades de concurs.A l'annex d'aquesta Ordre s'especifiquen les dimensions i les característiques que han de reunir les armes per ser...

ENTREVISTA AMB EL DR. ANTONIO GUERRERO

Inserim enllaç a l'entrevista realitzada al programa: Des dels ulls d´un coach, d´ETV al Dr. Antonio Guerrero sobre esport d´elit i de la importància de tenir la «ment sana» per aconseguir tenir un cos sa.http://etv.alacarta.cat/des-dels-ulls-dun-coach/capitol/07-maig-2021-antonio-guerrero