HEXAGONAL DE PISTOLA HISTORIC MILITAR

El calendari de l’Hexagonal de Pistola Històric Militar corresponent a l’any 2023 és el següent:
04-02-2023       Granollers
15/04/2023       Sabadell
14/05/2023       Osona
03/06/2023       Andorra
01/10/2023       Igualada
29/10/2023       Barcelona
Les competicions s’iniciaran a les 9.30 hores