ACLARACIONS SOBRE EL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LES ENTITATS I EMPRESES ESPORTIVES DURANT LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen aclarir els dubtes sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre, i si aquestes quotes tindrien dret a la devolució dels imports pagats en cas que no es prestin els serveis.
Segons s’indica a la nota de premsa:
“En primer lloc, pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució.”
Per accedir a la nota faci clik AQUÍ.
Barcelona 6 d’abril de 2020