PROTOCOL D’ÚS I SEGURETAT A LA GALERIA 50 METRES

La realització d’entrenaments de diferents modalitats (BR, Carabina estesa, Pistola lliure…), moltes vegades de forma simultània, a la galeria de tir de 50 metres, obliga a extremar les mesures de seguretat ja existents en aquesta galeria.
La pràctica de la disciplina de BR comporta la necessitat que els tiradors d’aquesta modalitat necessitin sortir al camp de tir, per plantar les seves banderes o penells indicadors de la direcció o intensitat del vent. Per això cal parar tota activitat de tir a la galeria, amb la finalitat d’evitar accidents.
Fins ara, l’atur d’activitat es realitzava a demanda de cada tirador i en qualsevol moment de la jornada, fet que pot provocar molèsties a la resta de tiradors i situacions d’inseguretat o risc.
Així mateix, és convenient establir determinades regles de bon ús de la galeria per facilitar la pràctica del nostre esport a tots els tiradors.
Per tot això, per tal de millorar la seguretat ja existent i el bon ús de la galeria, s’estableix un protocol d’ús i seguretat a la galeria de 50 m.
En aquest enllaç es pot consultar el PROTOCOL D’ÚS I SEGURETAT A LA GALERIA 50 METRES