EL TIR ESPORTIU DE BARCELONA ÉS RECONEGUT COM A ENTITAT CENTENÀRIA PER L’EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA

El passat mes de març del 2022, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual s’incorporava una nova distinció per reconèixer la trajectòria de les entitats barcelonines amb cent anys o més d’història i una acreditada vinculació amb la ciutat.
Al mes de novembre se’ns va comunicar que el Ple del Consell Municipal, en sessió del 25 de novembre, havia aprovat la proposta d’acord de “Atorgar la Distinció d’Entitat Centenària a 97 entitats i institucions que han acreditat la seva antiguitat i trajectòria a la ciutat de Barcelona”, entre les quals hi ha el Tir Esportiu de Barcelona.
El 8 de febrer, va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, l’acte de lliurament de les dites distincions, assistint el President en representació del Tir Esportiu de Barcelona.