VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

Amb motiu de l’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2023 del proper diumenge 26 de març, adjuntem la següent informació actualitzada:

Podeu consultar el mapa del recorregut en aquest enllaç: MAPA RECORREGUT

Dades de caràcter general i descripció de lactivitat

L’Institut Barcelona Esports (IBE) participa en l’organització del recorregut per la nostra ciutat de la 7a etapa de la 102a Volta Ciclista a Catalunya, amb la direcció executiva de Volta Ciclista a Cataluny Asociació Esportiva.

Aquesta 7a i darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya té un recorregut de 135,8 km. amb inici i final a Barcelona.

L’etapa surt de l’av. Reina Maria Cristina i discorre, en itinerari neutralitzat, per diferents carrers fins a eixir del terme municipal per c. Collblanc. Al terme municipal de Sant Joan Despi s’inicia l’itinerari competitiu. A la tornada, entra a Barcelona per la pl. Cerdà, pas inferior, procedent de l’Hospitalet de Llobregat. Des d’aquí es dirigeix per la Gran Via de les Corts Catalanes al parc de Montjuïc, lloc on finalitza després de fer 6 voltes a un circuit de 8,150 km.

Data i horaris

Diumenge 26 de març:

A les 10.25 hores, sortida neutralitzada de la 7a etapa Volta Ciclista a Catalunya.

A les 12.00 hores (aproximadament), primer pas per meta (inici 1a volta al circuit de Montjuïc).

A les 14.00 hores (aproximadament), finalització de la 7a etapa Volta Ciclista Catalunya.

Itineraris

Sortida neutralitzada

Av. Reina Maria Cristina – pl. Espanya (calçada costat Llobregat, en sentit contrari) – c. Creu Coberta – c. Sants (entre Arizala i Riera Blanca en sentit contrari) – Riera Blanca (calçada Besòs) – trav. de les Corts – Collblanc – terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat – terme municipal Esplugues de Llobregat – terme municipal Sant Just Desvern – terme municipal Sant feliu de Llobregat – terme municipal Sant Joan Despí (davant de la ciutat esportiva F.C. Barcelona, a partir d’aquest punt finalitza la sortida neutralitzada i comença l’etapa competitiva en línia).

Tornada / entrada a Barcelona (Itinerari en línia)

Procedents de l’Hospitalet per la C-31 – pl. Cerdà (pas inferior) – Gran Via Corts Catalanes (calçada central costat mar) – accés al lateral mar de Gran Via Corts Catalans, entre Sant Germà i Mèxic – Gran Via Corts Catalans (calçada lateral mar) – pl. Espanya, costat Llobregat / mar – av. Reina Maria Cristina – av. Rius i Taulet – inici circuit.

Circuit pel parc de Montjuïc (6 voltes)

Av. Rius i Taulet – c. Guàrdia Urbana – pàg. Santa Madrona – av. de l’Estadi – av. Miramar – ctra. Montjuïc (sentit contrari) – pl. Sardana (sentit contrari) – ctra. Montjuïc (sentit contrari) – av. Castell (sentit contrari) – pg. del Migdia – pg. Olímpic – av. de l’Estadi – pl. Sant Jordi – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – av. Rius i Taulet.

Muntatge de les instal·lacions

Muntatge zona de sortida i zona de meta

A les 06.30 hores del diumenge 26, per iniciar els muntatges de la zona de meta, es talla al trànsit l’av. Rius i Taulet, entre av. Reina Maria Cristina i el c. Guardia Urbana.

A les 07.30 hores es talla al trànsit l’av. Reina Maria Cristina, i l’av. Francesc Ferrer i Guàrdia, entre c. Mèxic i l’av. Reina Maria Cristina.

La zona de sortida neutralitzada se situa a l’av. Reina Maria Cristina, amb la cinta de sortida situada a l’alçada del pas de vianants que hi ha per damunt de les Torres Venecianes.

La infraestructura per al control de firmes dels ciclistes participants s’ubica a la pl. Espanya (vorera del costat mar-Llobregat).

Els vehicles de l’organització començaran a arribar a partir de les 07:30 hores, principalment procedents de l’av. Francesc Ferrer i Guàrdia, i estacionaran a banda i banda de l’av. Reina Maria Cristina, sense envair en cap moment la pl. Espanya.

Els autocars i els camions-tallers dels equips arribaran a la zona d’instal·lacions, cap a les 08.30 hores, per l’av. Francesc Ferrer i Guàrdia, provinents de la sortida 13 de la ronda del litoral (Montjuïc/Anella Olímpica). S’ha recomanat a l’organització el recorregut següent: ronda Litoral, sortida 13 – Mare de Déu de Port – Ferrocarrils Catalans – Foc – Jocs del 92 – av. de l’Estadi – pl. Sant Jordi – av. Francesc Ferrer i Guàrdia.

Els autocars romandran estacionats al mateix lloc, fins a la finalització de la prova, als espais habilitats: av. Reina Maria Cristina, av. Francesc Ferrer i Guàrdia i pl. Carles Buïgas (davant del pavelló Mies Van der Rohe).

Desmuntatge de les instal·lacions

Un cop completades les 6 voltes al circuit i retirats tots els vehicles que componen la caravana de la Volta, es procedirà al desmuntatge de les instal·lacions de l’arribada. Es preveu l’obertura al trànsit cap a les 17.00 hores.

Afectacions al trànsit de vianants

Zones de control de firmes, sortida i meta: pl. Espanya, av. Reina Maria Cristina, I av. Rius i Taulet

La vorera del costat mar-Llobregat de pl. Espanya s’acotarà per establir el punt de control de firmes dels ciclistes. L’organització s’encarregarà de la distribució, col·locació i retirada de tanques.

La calçada de l’av. Reina Maria Cristina s’aïllarà amb línia de tanques per fitar la zona de concentració i sortida dels ciclistes. Les voreres dels costats Llobregat i Besòs es mantindran obertes pel trànsit de vianants. L’organització s’encarregarà de la distribució, col·locació i retirada de tanques.

L’av. Rius i Taulet (entre Guàrdia Urbana i av. Reina Maria Cristina) s’aïllarà amb tanques la vorera del costat mar i la calçada per delimitar la zona de meta, pòdium, etc. La vorera del costat muntanya es mantindrà oberta al trànsit de vianants perquè les persones usuàries del centre de vacunació hi puguin accedir. L’organització s’encarregarà de la distribució, col·locació i retirada de tanques.

Les passarel·les que connecten l’av. Reina Maria Cristina amb la pl. Carles Buïgas i viceversa es deixaran obertes al trànsit de vianants. Per evitar l’acumulació de públic a la passarel·la, l’organització col·locarà una línia de tanques altes amb tela d’ocultació.

Estacionaments

Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos en vorera), de les 06.00 hores del dissabte 25 de març i fins a les 15.00 hores del diumenge 26 de març, a:

Av. Reina Maria Cristina (ambdós costats), de l’av. Rius i Taulet a pl. Espanya.

Pl. Carles Buïgas (pavelló d’Itàlia – perímetre del costat muntanya i Besòs).

Pl. Carles Buïgas (pavelló Mies Van der Rohe – perímetre del costat Llobregat).

Av. Rius i Taulet, (tots dos costats), de l’av. Reina Maria Cristina a c. Guardia Urbana.

Guàrdia Urbana (costat Llobregat), des de Joaquim Blume a pg. Santa Madrona.

Guàrdia Urbana (costat Besòs), de Joaquim Blume a Segons Jocs Mediterranis.

Pg. Santa Madrona (costat mar), de c. Guàrdia Urbana a pg. Exposició.

Av. Miramar (costat mar), de Vivers a ctra. Montjuïc.

Av. Miramar (costat muntanya) de pg. Santa Madrona a ctra. Montjuïc.

Ctra. Montjuïc (costat Llobregat), de l’av. Miramar a pl. Sardana.

Pl. Sardana (costat Besòs), zona reservada bus i persones amb diversitat funcional.

Pg. del Migdia (ambdós costats), de l’av. del Castell a Foc.

Pg. Olímpic (ambdós costats), de pg. del Migdia a l’av. de l’Estadi.

Av. de l’Estadi (tots dos costats), de pg. Olímpic a Jocs del 92 (inclòs encreuament).

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar), des del vial d’accés a Mies Van der Rohe a l’av. Reina Maria Cristina.

Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos amb vorera), de les 06.00 fins a les 15.00 hores del diumenge 26 de març, a: Guàrdia Urbana (tots dos costats), de l’av. Rius i Taulet a Joaquim Blume.

Mobilitat

El Departament d’Espai Urbà ha col·locat de la senyalització excepcional de circulació prohibida, des de les 10.00 fins a les 15.00 hores del diumenge 26 de març, a les següents vies:

Pl. Carles Buïgas (vial conegut com a 6025).

Maria Montessori.

Segons Jocs Mediterranis.

Pl. de les Viudes (Guàrdia Urbana davant Segons Jocs Mediterranis).

Lleida (costat Llobregat), des de pg. Santa Madrona fins a Joaquim Blume.

Lleida (zona d´estacionament de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per sobre de pg. Santa Madrona).

Av. Montanyans – MNAC (calçada costat mar i Besòs).

Av. de l’Estadi (tots dos costats), de pg. Olímpic a pg. Santa Madrona.

Zones d´estacionaments del costat Llobregat MNAC.

Pl. del Pare Eusebi Millan.

Foixarda.

Camí de la Foixarda.

Tres Pins.

Vivers.

Doctor Font i Quer (inclosa zona d´estacionaments Jardí Botànic).

Tarongers (inclosa zona pàrquings).

Pg. del Migdia (zona d’estacionaments vial d’accés caseta/mirador Migdia).

Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades, puguin quedar estacionats en aquests carrers seran encintats. L’organització disposarà de personal auxiliar, així com dels mitjans materials necessaris (cinta, cons, tanques…), per evitar-ne la posada en moviment.

Divisió de calçades

Gran Via CC, de sortida  túnel pl. Cerdà a entrada túnel pl. Espanya

Es dividirà la calçada per sobre de la doble línia continua. Aquesta subdivisió es durà a terme per l’organització, amb cons, i quedarà finalitzada abans de les 12.00 hores.

(Divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització).

Fins al pas de les primeres banderes grogues, es deixarà lliure per a la circulació de vehicles el costat forest de la calçada central.

Quan es produeixi aquest pas, el comandament del dispositiu ordenarà que es talli al trànsit el costat puig de la calçada central, desviant tota la circulació de sortida ciutat per la calçada lateral forest i/o per ctra. de la Bordeta, fins al pas de la cursa, excepte els autobusos de línia regular que continuaran pel carril bus de la calçada central de la Gran Via CC.

També es tallarà l’accés al lateral del mar de Gran Via CC a la pl. Cerdà i totes les incorporacions de tots dos laterals a la calçada central. El trànsit residual del lateral mar es desviarà per c. Santa Dorotea.

La cursa accedirà al lateral del mar de Gran Via CC per la calçada d’incorporació del trànsit general (no la del bus – taxi) que hi ha entre Sant Germà i Mèxic. Des d’aquest punt continuareu cap a la pl. Espanya, lloc des d´on s´accedirà al parc de Montjuïc.

Pl. Espanya

Es dividirà la calçada costat mar de pl. Espanya, entre la Gran Via CC (lateral mar) i l’av. Reina Maria Cristina, deixant dos carrils, costat centre plaça, lliures per a la circulació de vehicles.

La divisió de la calçada de pl. Espanya es durà a terme per l’organització, amb cons, restant finalitzada abans de les 12.00 hores.

El comandament del dispositiu, al pas dels primers motoristes amb banderes grogues, ordenarà que es talli al trànsit el costat mar de la plaça, desviant tota la circulació per la Gran Via CC de sortida ciutat (calçada lateral muntanya i/o ctra. de la Bordeta), fins al pas de la cursa.

Tancament del circuit del parc de Montjuïc

S’ha previst les 11.00 hores com a horari en què haurien de quedar expedites de vehicles estacionats les vies que componen el recorregut pel circuit de Montjuïc. En qualsevol cas, cal assegurar que no hi ha cap vehicle estacionat en el moment d’aïllament del circuit.

A les 12.00 hores, o abans si ho considera necessari el cap del dispositiu, es procedirà al tall longitudinal al trànsit del circuit i, posteriorment, a l’aïllament total de circuit.